הצה"ר א"י ועד-מרכזי, קונגרס היסוד של הצ"ח, וינה, 7-12.9.1935, התכתבות וחשבונות

05.06.1935 - 08.09.1935

סימול התיק : ג 10 - 23

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות בנושא רשימות המועמדים, הבחירות לקונגרס היסוד של הצ"ח
ותוצאותיהן, וההכנות לכינוס הקונגרס.
פרוטוקול הגיזברות הארצית לגבי התרומות לקונגרס. דו"ח כספי
מהבחירות לקונגרס היסוד של הצ"ח בא"י. חשבון הוצאות והכנסות
הועד הפועל העולמי. חשבון מגבית האלף.
רשימת צירי ארץ ישראל וסגני הצירים לקונגרס היסוד. הצהרת המועמד.
הוראות לועדת הקלפי. הצהרת השוקל. כרוזי בחירות. ברכה לכינוס
יסוד הצ"ח. תעודת השקל.
פתק הצבעה במישאל לגבי הקמת הצ"ח, וכרוז התוצאות במישאל.
קטעי עיתונות בנושא פתיחת קונגרס הצ"ח בוינה.
כולל מסמכים בגרמנית.