הצה"ר א"י ועד-מרכזי, המועצה הארצית, המושב מ- 19.7.1930 - פרוטוקולים

19.07.1930 - 19.07.1930

סימול התיק : ג 10 - 16

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: דיווח על מצב הצה"ר בא"י ובעולם, פעולת הועד
המרכזי, המצב בועד הלאומי, העלייה הבית"רית וסידורה בעבודה,
השאלה הערבית, עיתון דאר היום, יחס הצה"ר להסתדרות הציונית,
איסור כניסת זאב ז'בוטינסקי לארץ ישראל, היחס כלפי הסוכנות
המורחבת.