הצה"ר א"י ועד-מרכזי, הועידה הארצית [השישית] - פרוטוקולים, החלטות

08.05.1931 - 09.05.1931

סימול התיק : ג 10 - 9

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: בחירות למוסדות הצה"ר, המצב הפוליטי, הקמת
הסתדרות עובדים לאומית, אסיפת הנבחרים. החלטות הועדה הכלכלית
בעניין מיסי חבר והדינר. החלטות הועדה הפוליטית בנושא ה.ע.ל.
אסיפת הנבחרים והקונגרס. הרכב הועידה.
בתיק גם: תזכיר לחברי סיעת האופוזיציה בועידת הצה"ר בנושא
הקונגרס, אסיפת הנבחרים ומרכז הצה"ר בארץ ישראל.