הצה"ר א"י ועד-מרכזי, פרוטוקולים מישיבות הועד המרכזי

11.01.1930 - 29.06.1936

סימול התיק : ג 10 - 2/ 3

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10 -2_3.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: הרכב הועד המרכזי, עניני עלייה, הועדה הכלכלית,
המצב בסניפי הצה"ר בארץ ישראל, הועד הלאומי, היחס כלפי הסתדרות
העובדים, איסור כניסתו של זאב ז'בוטינסקי לא"י, קרן תל-חי,
בחירות לאסיפת הנבחרים, ארגון הסתדרות עובדים לאומית, יחס הצה"ר
לשליחותו של סימפסון, מפעל הפטיציה לועדת המנדטים, המצב הכספי
והתקציב, קומיסריון הצ"ח.