הצה"ר א"י ועד-מרכזי, פרוטוקולים מישיבות הועד המרכזי

30.03.1925 - 10.05.1929

סימול התיק : ג 10 - 2/ 2

שייך לארכיון: הצה"ר א"י ועד-מרכזי
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג10 -2_2.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: השקל, הכנות לועידת פאריס, עניני עלייה, הועד
הלאומי, עניני תקציב, כספים וארגון, כנסת ישראל, שאלת הדומיניון
השביעי, המצב בסניפים השונים, מאורעות ליד הכותל המערבי, המאבק
בסוכנות היהודית, יסוד עיתון יומי, בחירות לעיריות ולקונגרס
הציוני הי"ד, המועצה הכלכלית העליונה בא"י, המצב בבית"ר,
המועצה המחוקקת.
בתיק גם: הודעה על האסיפה המיסדת של הציונים האקטיביסטים.
פרוטוקול של אסיפת התאחדות האקטיביסטים בתל אביב ב- 11.6.1925.