הצה"ר ועד-פועל פריס לונדון, הקונגרס הציוני הי"ח - מצע והצעות של החלטות

13.06.1933 - 03.09.1933

סימול התיק : ג 3 - 3/ 1

שייך לארכיון: הצה"ר ועד-פועל פריס לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הצעות מינהליות, ארגוניות ודרישות הצה"ר מהקונגרס הציוני בנושא
סרטיפיקטים, הקמת מדינה יהודית משני עברי הירדן והגבלת השליטה
של הסוכנות היהודית.
בתיק גם: דו"ח על כנס סיעת הצה"ר בקונגרס. תוצאות בחירות הצה"ר
לועד הפועל ולבית הדין של הקונגרס.
כולל מסמכים באנגלית, עברית, גרמנית ואידיש.