הצה"ר ועד-פועל פריס לונדון, זאב ז'בוטינסקי - מסמכים שונים

16.05.1930 - 30.04.1935

סימול התיק : ג 3 - 2/ 9

שייך לארכיון: הצה"ר ועד-פועל פריס לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

כרוזים של זאב ז'בוטינסקי בנושא : החשדות נגד אברהם סטבסקי בפרשת
רצח חיים ארלוזרוב, עריכת מישאל עם רביזיוניסטי בנושא העברת
סמכויות הנהלת הצה"ר לידי ז'בוטינסקי, עזיבת ההסתדרות הציונית
ועריכת מישאל עם בעניין הקמת הצ"ח.
מברק אל אברהם גרוסמן.
מכתב אל ויליאם ראפארד (גרמנית). מכתב אל שר המושבות (צרפתית).
בתיק גם: ברכת מאיר דיזנגוף לזיכוי אברהם סטבסקי וצבי רוזנבלט.
כולל מסמכים בגרמנית וצרפתית.