הצה"ר ועד-פועל פריס לונדון, התכתבות עם סניף ארץ ישראל

20.03.1934 - 11.09.1936

סימול התיק : ג 3 - 2/ 7

שייך לארכיון: הצה"ר ועד-פועל פריס לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: מו"מ עם הועד הלאומי לגבי עזיבת נציגי הצה"ר,
ועם הסתדרות העובדים בעניין סכסוכי עבודה. מפעל הדינר. בנק העמל.
פעולת קרן תל-חי בארץ ישראל. משפט אברהם סטבסקי בפרשת רצח
חיים ארלוזרוב. תעמולת הצה"ר בא"י. הכנות לבחירות בעיריות.
עזיבת הקונגרס הציוני הי"ט. המצב בהסתדרות העובדים הלאומית.
ההבדל בין הצה"ר לבין הצ"ח. מינויים והתפטרויות.