חיילים בריטים בהלווית שני הסרג'נטים שנתלו ע"י האצ"ל.

סימול התצלום : תצ- 1602

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/07/1947
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח