הצה"ר ועד-פועל פריס לונדון, הצהרות והודעות לעיתונות

08.09.1933 - 10.06.1934

סימול התיק : ג 3 - 1/ 5

שייך לארכיון: הצה"ר ועד-פועל פריס לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: בחירת הועד הפועל של הצה"ר. עליית הנאצים
בגרמניה. הצהרת תכנית הפעולה של הועד הפועל בעתיד בתחום ההכנות
להקמת מדינה יהודית, המאבק נגד הנאציזם והקמת התאחדות לאומית של
פועלים עבריים בא"י.
פניית זאב ז'בוטינסקי אל ועדת המנדטים בעניין פסק דין מוות
שניתן לאברהם סטבסקי.
בתיק גם: הודעת זאב ז'בוטינסקי בעניין האיגוד המיוחד.
כולל מסמכים באידיש.