הצה"ר ועד-פועל פריס לונדון, תזכירים

10.06.1934 - 31.05.1936

סימול התיק : ג 3 - 1/ 4

שייך לארכיון: הצה"ר ועד-פועל פריס לונדון
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

תזכירים בנושא: תיפקוד המשטרה בארץ ישראל והצורך בהגנה עצמית
יהודית. תכנית המועצה המחוקקת בא"י.
בתיק גם: מכתב ד"ר שכטמן אל ועדת המנדטים בעניין דחייתה את
העצומה שהגיש אברהם ויינשל. פנייה של זאב ז'בוטינסקי אל ועדת
המנדטים בעניין פסק דין מוות שניתן לאברהם סטבסקי.
מכתב אל מזכיר המושבות בעניין דו"ח הממשלה בנושא המינהל בא"י
ובעבר הירדן בשנת 1934.
כולל מסמכים בצרפתית ואידיש.