הצה"ר ועד-פועל פריס לונדון, פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל

01.10.1933 - 15.10.1937

סימול התיק : ג 3 - 1/ 2

שייך לארכיון: הצה"ר ועד-פועל פריס לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הצהרה על תכניות לעתיד בקשר להקמת מדינה יהודית, לחימה בנאציזם
והקמת התאחדות לאומית של פועלים עבריים בארץ ישראל.
החלטות ישיבת הנשיאות והאקזקוטיבה של הצה"ר בנושאים: תכנית
החלוקה, תכנית העשור, רפורמה בסוכנות היהודית, קרן תל-חי ועריכת
ועידות של הצ"ח והצה"ר.
כולל מסמכים בגרמנית, צרפתית, אידיש, אנגלית ועברית.