ביום גיוס: פלוגות הגיוס של בית"ר

סימול הספר : ביתר- 94

שם מחבר הספר: קיסטר יוסף, עורך
מוציא לאור: משרד החינוך והתרבות, אגף הנוער
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1983
שנת ההוצאה העברית: תשמג
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

מושגי החלוץ והלוחם בתורת זאב ז'בוטינסקי. התפתחות פלוגות
הגיוס של בית"ר, תרומתן להתישבות, להעפלה, לאצ"ל. תיאור הפלוגות
השונות. הסברים על אירועים ומושגים הקשורים לבית"ר: כינוס דנציג,
הבלגה, שלמה בן-יוסף, קרן תל-חי, אצ"ל. רשימת הפלוגות, טבלת
מספרי המגויסים, לוח אירועים.