בית"ר והתנועה הציונית הרביזיוניסטית ברומניה, 1950-1925

סימול הספר : ביתר- 139

שם מחבר הספר: שיטנוביצר שלמה, עורך
מוציא לאור: בית"ר ההנהגה העולמית, ותיקי בית"ר רומניה, ההסתדרות הציונית העולמית
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1992
שנת ההוצאה העברית: תשנב
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

פעילות בית"ר הצה"ר והצ"ח ברומניה מההקמה ועד 1950. סקירת מקומה
של בית"ר והצה"ר (הצ"ח) ברומניה במלחמת העולם השנייה, בשואה,
בהעפלה והפעילות בקפריסין. פעילות האצ"ל ברומניה. בנספחים נתונים
ארגוניים וקובץ תמונות של אנשי בית"ר המשתתפים בטקס של העלאת
עצמותיו של ז'בוטינסקי.