הצ"ח נשיאות לונדון, הועד האדמיניסטרטיבי - תזכירים

05.12.1940 - 06.02.1946

סימול התיק : ג 4 - 27/ 2

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג4 -27_2.PDF הורדת קובץ

תוכן

תזכירים בנושא: הקמת צבא יהודי, תעמולת הצ"ח בארה"ב להתיר עלייה
חופשית, רעיון הקמת גוף שיעסוק בשיקום אירופה לאחר המלחמה,
הקמת ועדה פרלמנטרית בריטית לשם בחינת רעיון הקמת צבא יהודי,
והצלת יהודי אירופה.
תזכיר של בן ארי בנושא מצב הצ"ח שנה לאחר מות ז'בוטינסקי.
תזכיר אל נציגי החברות באו"ם בנושא כוונת בריטניה להעניק עצמאות
לעבר הירדן.