ענני עשן שנותרו לאחר שריפת המרכז המסחרי היהודי הישן לרגלי מגדל דוד.

סימול התצלום : תצ- 1543

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/01/1948
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים

מילות מפתח