ספר בית"ר: קורות ומקורות

סימול הספר : ביתר- 106

שם מחבר הספר: בן-ירוחם ח
מוציא לאור: הועד להוצאת ספר בית"ר
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1969
שנת ההוצאה העברית: תשכט
כרכים: 03
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: כרך א: מן העם 1933-1923 כרך ב: אל העם. חלק ראשון 1935-1933, חלק שני 1939-1935

תוכן

בית"ר בין השנים 1939-1923. ביוגרפיה של זאב ז'בוטינסקי וראשית
פעולתו. פרשת תל-חי. התארגנות הצה"ר מראשיתו, בלטביה ובפולין.
הקמת בית"ר וקשריה עם הצה"ר. יסוד בית"ר בפולין ובארץ-ישראל.
ז'בוטינסקי ובית"ר. היחסים בין המוסדות. ראשוני העולים - קבוצת
מנורה. יסוד בית"ר בליטא, לטביה, צ'כוסלובקיה, רומניה, הולנד.
כינוסים, החלטות וארגון של בית"ר. פעולות בית"ר בא"י - מאורעות
והגנה עצמית. פעולותיה בהעפלה, קליטת עולים, התיישבות. פלוגות
הגיוס. המאבקים עם ההסתדרות הכללית ותנועת הפועלים. סקירות על
התפתחותה בארצות אירופה. כינוס דאנציג. היחסים עם ההסתדרות
הציונית. הכשרה צבאית וימית. הקמת הצ"ח ויחסיה עם בית"ר. היחסים
עם מוסדות הישוב. פרשת רצח ארלוזורוב. ברית הבריונים. ההכשרה
הצבאית. המאבקים עם הסוכנות היהודית על עליית בית"רים. היחסים
עם השלטון הבריטי. במאבק על החד-נס - היחס לסוציאליזם. ברית
הקנאים. עיתוני בית"ר - סופרים ומשוררים. מצב יהודי אירופה.
הסכם העבודה. כינוס קראקוב. שלטון בית"ר בפריס. הקומיסאריון
בארץ ישראל.