הצ"ח נשיאות לונדון, ביולטין המחלקה המדינית - - ZIONEWSLETTER אנגלית

22.09.1944 - 05.10.1944

סימול התיק : ג 4 - 23

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: הכנות לועידה עולמית של הצ"ח, מחלוקת בסניף
הצ"ח בא"י בשאלת ההשתתפות בבחירות לאסיפת הנבחרים, ביקורת על
תיפקוד המשטרה הבריטית בא"י, דיווחים לגבי פעולות ומצב סניפי
הצ"ח במדינות השונות, אפליית הצ"ח ע"י הסוכנות היהודית, כתבה
על רכישת קרקעות יהודית בארץ ישראל ,קטעי עתונות בנושא
הבריגדה היהודית.