הצ"ח נשיאות לונדון, ביולטין חדשות הציונות - - ZIONEWS מהדורה אנגלית, מס' 1-31.

16.04.1937 - 27.12.1939

סימול התיק : ג 4 - 21/ 1

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג4 -21_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: דיווחים על המצב בארץ ישראל ובאירופה, המו"מ
לקראת ועידת השולחן העגול, פעולות ועדת פיל, המאבקים בנושאי
הסרטיפיקטים, תכנית החלוקה, ההעפלה, הספר הלבן. הרעיון להקים
לגיון יהודי ולכנס אסיפה לאומית יהודית, פרשת שלמה בן-יוסף,
הכניסה מחדש לועד הלאומי, מצב העצורים של התנועה הרביזיוניסטית,
מצב קרן תל חי.
שאלת הפליטים היהודים באירופה, הקונבנט בפראג (הכנות, נאום
הפתיחה של זאב ז'בוטינסקי וההחלטות שהתקבלו), החלטות ועידת
הצה"ר בוארשה וישיבת הנשיאות, קטעים מעצומות שהוגשו בפני ועדת
המנדטים, לקראת פירסום דו"ח ועדת וודהד, הגעת האנייה שרה א' לא"י
ודיווחים על פעולות וביקורים של ראשי הצ"ח.