תחנת עזרה ראשונה של האצ"ל בקו החזית.

סימול התצלום : תצ- 1496

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/04/1948
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים
הצלם / בעל הזכויות: פוטו בירנפלד

קבצים מצורפים

מילות מפתח