מסדרון המפקדה, שנפגע מרסיסי ההפגזות - בית ספר אליאנס. ברקע יונה פרגר ומ"פ יריב עם יד בגבס.

סימול התצלום : תצ- 1495

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/04/1948
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח