צילום מקרוב של הקומה העליונה - בית הספר אליאנס; והשלט בתי הספר לחברת כל ישראל חברים.

סימול התצלום : תצ- 1488

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/04/1948
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים