הצ"ח נשיאות לונדון, ועדת פיל - מכתבים, עדויות וכו'

20.10.1936 - 20.05.1937

סימול התיק : ג 4 - 13

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

עדות זאב ז'בוטינסקי.
דרישת הצ"ח להתיר לזאב ז'בוטינסקי להיכנס לא"י. דרישה לשינוי
שיטת חלוקת הסרטיפיקטים.
חוזר המכיל התכתבות עם מזכיר ועדת פיל על רצון נציגי הצ"ח להעיד
בפני הועדה, עמדות הצ"ח בשאלת א"י וכניסת זאב ז'בוטינסקי לא"י.
התכתבות בין בנימין אקצין לבין משרד המושבות בעניין מאורעות
תרצ"ו.
בתיק גם: מפות של תכניות החלוקה.
כולל מסמכים בגרמנית ואידיש.