הצ"ח נשיאות לונדון, הועידה המייעצת של הצ"ח העולמית, לונדון- סקירות והחלטות

01.09.1945 - 30.09.1945

סימול התיק : ג 4 - 10

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

מאבק ודרישה להקמת מדינה יהודית ללא חלוקת ארץ ישראל והתנגדות
לתכנית החלוקה. שיתוף פעולה עם הארגונים הציוניים להמשך העלייה.
ביקורת וקריאה לשינוי במדיניות המימשל הבריטי, האו"ם והסוכנות
היהודית. שאלת ההשתתפות בקונגרס הציוני הכ"ב. הקמת ממשלה יהודית
זמנית. מינוי אקזקוטיבה זמנית בלונדון בראשות אריה אלטמן.