הצ"ח נשיאות לונדון, המועצה המפלגתית בוארשה - דין וחשבון

09.09.1938 - 17.09.1938

סימול התיק : ג 4 - 9

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

בתיק רק: דין וחשבון של הנשיאות למושב המועצה המפלגתית בוארשה
ובו דו"חות של המחלקה המדינית, מחלקת העיתונות, מחלקת הארגון
ומחלקת הכספים.
והזמנה באידיש.