הצ"ח נשיאות לונדון, הקונבנט הלאומי הראשון, פראג - דיוני הקונבנט

31.01.1938 - 04.03.1938

סימול התיק : ג 4 - 8/ 3

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

דין וחשבון של נשיאות הצ"ח והועד הפועל של ברית הצה"ר העולמית
לקונבנט הראשון בפראג. חוקת הצ"ח.
נאום הפתיחה של זאב ז'בוטינסקי בנושא הציונות כבעייה עולמית,
דו"ח ועדת פיל ותכנית החלוקה, תכנית העשור וביקורת על חבר
הלאומים. נאומו של בן ארי.
ההחלטות הפוליטיות של הקונבנט בנושא החלוקה, תכנית העשור,
אסיפה לאומית, הצעה לכנס ועידה עולמית לפתרון הבעייה היהודית,
וההכרח בהקמת מדינה יהודית.
כרוזים המפרטים את סדר היום.
כולל מסמכים בגרמנית ואידיש.