הצ"ח נשיאות לונדון, הקונבנט הלאומי הראשון, פראג - חוזרים, הנחיות, תקנות לבחירת צירים

02.11.1937 - 30.01.1938

סימול התיק : ג 4 - 8/ 1

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הוראות לבחירת הצירים. תקנון בחירות. חוזר לאנשי ועדות הבחירות
ובו הוראות וטפסים לדוגמא. הצהרת הזדהות עם עקרונות הצ"ח.
כולל מסמכים בגרמנית ואידיש.