בניין הבולשת הבריטית ברחוב חסן שוקרי חיפה כפי שנראה לפני הפיצוץ ע"י האצ"ל.

סימול התצלום : תצ- 1357

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 27/09/1944
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח