בניין משרדי העליה חיפה, כפי שנראה לפני הפיצוץ של האצ"ל.

סימול התצלום : תצ- 1356

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/02/1944
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח