גג הבניין המרכזי של רמת רחל, שהופגז ב-מלחמת העצמאות.

סימול התצלום : תצ- 1352

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/06/1948
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח