ספרית הפלוגות: מחיי העולה הבית"רי בארץ

סימול הספר : ביתר- 29

שם מחבר הספר: גוריון יצחק, עורך
מוציא לאור: הנהלת פלוגות העבודה לבית"ר בא"י
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1933
שנת ההוצאה העברית: תרצג
כרכים: 04
שפה: עברית
הערות: ארבע חוברות כרוכות יחד (1934-1933).

תוכן

סקירות על עליית בית"רים, כולל נתונים מספריים, והשתלבותם
במקומות עבודה בא"י. דו"ח מהתיעצות פלוגות העבודה 1-2.4.33.
עבודת ההנהלה. תיאור הנעשה בפלוגות שונות. הספד לחיים ארלוזורוב.
מאמרים אידיאולוגיים בענין חובת הגיוס לפלוגות.