חיילים בריטים מפנים את גופות שני הסרג'נטים שנתלו ע"י האצ"ל בחורשה ליד נתניה. (תצלום חסוי- כספת 4)

סימול התצלום : תצ- 1315

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 31/07/1947
סוג התאריך: מדויק