תחנת הרכבת המזרחית, חיפה, לפני פיצוצה ע"י האצ"ל.

סימול התצלום : תצ- 1307

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/09/1946
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח