הריסות בניין מע"ץ של ממשלת המנדט לאחר פיצוצו ע"י האצ"ל.

סימול התצלום : תצ- 1300

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 05/08/1947
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח