בניין מחלקת עבודות ציבוריות בשעת הפיצוץ ממש, ירושלים.

סימול התצלום : תצ- 1299

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 05/08/1947
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח