התקהלות סקרנים למראה ההרס, שגרם פיצוץ האצ"ל, בתי שנלר, ירושלים

סימול התצלום : תצ- 1298

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 12/03/1947
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח