החור שנפער בחומה סביב בתי שנלר, ירושלים, עקב התקפת האצ"ל.

סימול התצלום : תצ- 1297

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 12/03/1947
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח