החדר בו נהרג החייל הבריטי בהתקפת האצ"ל, בתי שנלר, ירושלים. החייל ברקע מסמן את המקום בו ישן החייל שעה שהגג נפל עליו.

סימול התצלום : תצ- 1296

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 12/03/1947
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים