הצ"ח נשיאות לונדון, הצ"ח ארץ ישראל - התכתבות

06.04.1938 - 16.07.1940

סימול התיק : ג 4 - 4/ 2

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: חקירת פעולת המשטרה ותנאי המאסר בארץ ישראל ע"י
ליגת הווארד. פרשת שלמה בן יוסף. עזרה לפליטים מגרמניה. מאסר
דוד בוקשפן ובעיית ניהול עניני הצ"ח בא"י. בקשה לקבלת הוראות
לגבי הקו המדיני אותו יש לנקוט. קרן תל-חי. בקשה לשליחת דו"חות
שוטפים מא"י. המו"מ עם הסוכנות היהודית לגבי הסכם חלוקת כספים.