הצ"ח נשיאות לונדון, התכתבות עם משרדי ממשלת בריטניה וממשלת המנדט

20.04.1936 - 24.01.1946

סימול התיק : ג 4 - 3/ 2

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: דרישה להתרת הגנה עצמית יהודית בעקבות המאורעות.
דרישה להקמת מדינה יהודית. מחאה על חוסר מעש מצד השלטונות
הבריטיים כנגד המתרחש בא"י. מחאה על הספר הלבן.
דחיית התכנית להקמת מועצה מחוקקת בא"י. הצעה להקים צבא יהודי.
הגירוש למאוריציוס. עמדת הצ"ח בנושא עתיד א"י והצורך להקים
מדינה יהודית, לאחר מלחמת העולם השנייה. סירוב נציגי הצ"ח
להופיע בפני ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית.