הצ"ח נשיאות לונדון, חוזרים אל מוסדות הצ"ח והחברים

26.09.1935 - 11.09.1939

סימול התיק : ג 4 - 2/ 4

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: הוראות לארגון מוסדות הצ"ח. קרן תל-חי. מפעל
האיגרת. הכנות לקראת הקונבנט העולמי הראשון של הצ"ח והועידה
העולמית השביעית של הצה"ר. תכנית פעולה מדינית ומחאה על מאורעות
תרצ"ו-תרצ"ט. תגובה על פרשת שלמה בן יוסף. הוראות לכינוס
הקונבנטים הארציים של הצ"ח. תגובת הנשיאות עם פרוץ מלחמת העולם
השנייה.
טופס הסכמה לחוקת הצ"ח. דוגמאות לפרוטוקולים של ועדות הבחירות.