מסע הלווית קורבנות מאורעות תרפ"א עובר ברחובות תל-אביב.

סימול התצלום : תצ- 1158

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/05/1921
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח