הצ"ח נשיאות לונדון, הודעות לעיתונות ומסיבות עיתונאים

21.04.1936 - 16.07.1945

סימול התיק : ג 4 - 1/ 8

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: ההצעה להקמת מועצה מחוקקת בארץ ישראל. תגובה על
מדיניות הבריטים במאורעות תרצ"ו-תרצ"ט והצורך בהגנה עצמית.
התנגדות התנועה הרביזיוניסטית לתכנית החלוקה. תכנית שלוש
הנקודות של זאב ז'בוטינסקי להתישבות יהודית. קיפוח בחלוקת
הסרטיפיקטים לחברי בית"ר. ביקורת על הספר הלבן. תגובה על האשמת
בריטניה על חדירת מרגלים גרמנים לא"י. הכחשת הקשר בין האצ"ל
להצ"ח. תאור מצב היהודים לאחר מלחמת העולם השניה כנקודת מוצא
לדרישה להקמת מדינה יהודית. גילוי דעת בפרשת שלמה בן יוסף.
דו"ח מאת שלום רוזנפלד על מצב בית"ר בפולין.