הצ"ח נשיאות לונדון, - תזכירים, סקירות

01.07.1936 - 08.08.1940

סימול התיק : ג 4 - 1/ 5

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים:תכנית המועצה המחוקקת בארץ ישראל. התפלגות חלוקת
הסרטיפיקטים לעובדים. ההגנה על ארץ ישראל. הציונות והבעייה
הערבית. תכנית החלוקה. אפליית בית"רי אוסטריה וגרמניה (ארגון
הרצליה) בחלוקת סרטיפיקטים וסיוע כספי. המצב הפוליטי בא"י.
הועידה הבינ"ל לעניני הגירה יהודית [אוויאן]. מצב הנגב בעבר.
הספר הלבן. הקמת צבא יהודי. מדיניות הקרקעות בא"י.
עצומות מוגשות ליו"ר ועדת המנדטים של חבר הלאומים בנושא
משמעות המנדט בארץ ישראל, ודרישה לדמוקרטיזציה של הסוכנות
היהודית.