הצ"ח נשיאות לונדון, - דינים וחשבונות

01.11.1936 - 18.04.1939

סימול התיק : ג 4 - 1/ 3

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

דו"ח על פעולות נשיאות הצ"ח (גרמנית). דו"ח על פעולות הצ"ח
בארצות שונות (אידיש). דו"ח מוגש למועצה המפלגתית בוארשה,
ספטמבר 1938 עוסק ב: פעולות המחלקה המדינית בזירה הבינלאומית
ובארץ ישראל; פעולות מחלקת העתונות והתעמולה; עבודת מחלקת
הארגון והכספים; הפעולה נגד תכנית החלוקה; מאזנים כספיים.