הצ"ח נשיאות לונדון, - פרוטוקולים, החלטות

29.05.1937 - 01.12.1941

סימול התיק : ג 4 - 1/ 2

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

פרוטוקול דיון של הועדה הפוליטית של הצ"ח לקראת פגישה של נציגי
הנשיאות עם דוד בן גוריון, מאי 1937.
פרוטוקולים והחלטות מישיבות נשיאות הצ"ח בנושא הצורך בתעמולה
לרעיון הקונדומיניון, הכנות לקראת קונגרס הצ"ח בדצמבר 1937,
ניהול קרן תל-חי,מצב העלייה, קופת חולים לאומית, פעולות הצ"ח
באנגליה ובארה"ב, מינויים שונים.
פרוטוקולים של ועדת הקשר של הצ"ח בנושא מאבק נגד תכנית החלוקה,
הצורך לבחור אסיפת חברים חדשה.
פרוטוקולים והחלטות של הועדה האדמיניסטרטיבית בנושא נוהלי עבודה
של הועדה. פעילות הצ"ח באנגליה, ארה"ב, דרום אפריקה והונגריה.
דיווחים על פעילות הועדה הפוליטית, ועדת הכספים ומחלקת הארגון
והעיתונות. הסרטיפיקטים. המצב הכלכלי של הצ"ח. שאלת שיתוף
הפעולה עם ההסתדרות הכללית. רעיון הקמת צבא יהודי. היחסים עם
הסוכנות היהודית. דיווח על הפגישה עם חיים וייצמן. עניני ארגון
וסמכות הגופים השונים של הצ"ח.