צבא השחרור: הרעיון והגשמתו

סימול הספר : צב- 1044

מוציא לאור: הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל
כרכים: 01
שפה: עברית

תוכן

האידאולוגיה של האצ"ל בתחומים: שיבת ציון, חרות הלאום ועצמאותו,
חופש הפרט ואשרו, צדק סוציאלי. הדרך להגשמת האידאולוגיה היא
באמצעות מלחמת שחרור לאומית.

מילות מפתח