משוריינים בריטיים על רקע הריסות בניין מע"ץ, ירושלים.

סימול התצלום : תצ- 1087

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 06/08/1947
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח