קבוצת חברי ההגנה שנעצרו ע"י הבריטים ב-ימי מאורעות תר"פ, כלא עכו. הראשון מימין: בן-ציון חומסקי, השני מימין: זאב ז'בוטינסקי.

סימול התצלום : תצ- 1005

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/01/1920
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים