קצינים בריטים בוחנים ארון קרח שנמצא ליד פתח המנהרה מתחת לבית הדר ועליו כתובת של אנשי ההגנה.

סימול התצלום : תצ- 994

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 18/05/1947
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים